Resistent stärkelse: typer, fördelar och hur man konsumerar det

Skillnad mellan stärkelse och resistent stärkelse Stärkelse är en typ av komplext kolhydrat, speciellt en polysackarid. Den enda assimilerbara av vårt matsmältningssystem, bildat av långa kedjor (amylose och amylopektin), av glukos i detta fall, som skiljer sig åt i sin struktur amylose…

Ofullständiga proteiner, vad de är och hur man ökar deras kvalitet

Vad är ofullständiga proteiner? Proteiner består av aminosyror. Det finns 20 aminosyror som bildar proteinerna som människor använder för att utföra funktionerna hos samma: Enzymatisk funktion. Hormonella funktion. Kemisk signaligenkänning. Transportfunktion. Strukturell funktion. Försvarsfunktion. Rörelsefunktion. Reservfunktion. Enzymatisk funktion. I sin tur är…